9b74fd971e

KASSESYSTEM

PressisPOS bidrar til en enklere hverdag
for deg i salgs-og handelsbransjen.

Mitt regnskapsprogram

Pressis Tripletex
Pressis PowerOfficeGo
Pressis 24SevenOffice
Pressis unieconomy
Pressis Rackbeat

Pressis kasseløsning

Pressis tilbyr omfattende løsninger for kasse- og butikkdata med ekstra fokus på brukervennlighet. Våre produkter inkluderer gratis telefonsupport og regelmessige oppdateringer for en sømløs opplevelse. Vårt dedikerte supportteam er alltid klare til å veilede deg gjennom oppstarten og løse eventuelle utfordringer på en rask og effektiv måte.

Vårt brukervennlige grensesnitt, med intuitive touchfunksjoner, gjør det enkelt å lære og bruke våre løsninger. Med egne utviklere på laget er vi i stand til stadig å skape nye funksjoner og løsninger. Dette inkluderer også utviklingen av helt ny programvare. Vi startet utviklingen av vår løsning allerede i 2011, noe som betyr at eventuelle tidlige utfordringer er løst, og tilbakemeldinger fra våre kunder indikerer at systemet nå er svært stabilt.

Alle våre programmer er skrevet i samme programmeringsspråk, noe som sikrer en feilfri samhandling. Dette gjør det også enkelt å integrere netthandel med fysisk butikksalg og skaper en sømløs opplevelse for kundene dine.

Vi har også utviklet spesialmoduler som lar deg integrere Vipps direkte i kassesystemet ditt, administrere utleie, håndtere hotellbestillinger, registrere timer (med synkronisering til ditt valgte regnskapsprogram), tilby gavekort og sende kvitteringer på e-post. Disse tilleggsfunksjonene gir deg enda større fleksibilitet og muligheter i din virksomhet.

Pressis Kassesystem

Kasseloven: En enkel forklaring

I korte trekk har den nye kassaloven som formål å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med kontantsalg ved å fjerne/ minimere mulighetene for å skjule kontantsalg på kassasystemene.

1.Registreringsplikt: 

Virksomheter som overstiger omsetningsgrensen er pålagt å bruke et kassasystem med kontrollenhet.

2.Godkjente systemer:

Kassasystemet må være et godkjent system som er i samsvar med lovens krav. Du bør velge et kassasystem som er sertifisert av Skatteetaten.

3.Transaksjonsregistrering:

Kassasystemet må være i stand til å registrere alle salgstransaksjoner og utstedte kvitteringer på en sikker og pålitelig måte.

4.Rapporteringsplikt:

Kassasystemet må kunne generere rapporter som viser salgstransaksjoner, inntektsoversikt og annen relevant informasjon.

5.Lagring av data:

Dataene som genereres av kassasystemet må lagres på en måte som sikrer at de er tilgjengelige for kontroll og revisjon i henhold til gjeldende regelverk.

 

Data synkronisering: Et dypdykk i betydning, prosess og fordeler.

Innledning: I dagens digitale tidsalder, der informasjon og data er spredt over en rekke enheter og plattformer, spiller data synkronisering en avgjørende rolle i å opprettholde kontinuitet og nøyaktighet. Data synkronisering handler om å sikre at de samme dataene er tilgjengelige og oppdaterte på tvers av enheter og systemer. Denne artikkelen utforsker nøkkelkonseptene bak data synkronisering, dens prosess og fordelene den bringer med seg.
Betydning av data synkronisering: Data synkronisering refererer til prosessen med å harmonisere og oppdatere data på tvers av flere enheter, nettskyplattformer eller systemer. Målet er å sikre at endringer gjort på en enhet blir reflektert på andre enheter i sanntid eller på et tidspunkt som er nært nok til sanntid. Dette er spesielt viktig i en tid der folk bruker flere enheter for å jobbe, samarbeide og kommunisere.

Prosessen med data synkronisering:

 

1.    Dataidentifisering:

Identifisering av hvilke data som skal synkroniseres, er første skritt. Dette kan inkludere alt fra produkter, priser, lager, kunder, ordre og faktura.

2.    Dataopplasting:

Når en endring gjøres på en enhet, blir dataene lastet opp til en sentralisert server eller nettskyen. Dette kan være gjennom apper, programvare eller tjenester som støtter synkronisering.

3.    Data nedlasting:

Andre enheter som er koblet til den samme kontoen, oppdager endringen og laster ned den oppdaterte informasjonen. Dette sikrer at dataene er konsistente på tvers av enheter.

4.    Konflikthåndtering:

Noen ganger kan endringer gjøres på forskjellige enheter samtidig, og dette kan føre til konflikter. Synkroniseringsmekanismen må kunne håndtere slike konflikter og forene dataene på en meningsfull måte.

Fordeler ved data synkronisering:

 

1.    Kontinuitet:

Data synkronisering sikrer at du har tilgang til oppdaterte data uansett hvilken enhet du bruker, og uavhengig av hvor du sist endret dataene.

2.    Fleksibilitet:

Data synkronisering gir deg friheten til å arbeide på enheten som passer best for deg, uten at du trenger å bekymre deg for å holde dataene oppdaterte manuelt.

3.    Redusert duplisering:

Synkronisering hjelper med å unngå duplisering av data, da endringer gjort på ett sted automatisk reflekteres andre steder.
Konklusjon: data synkronisering spiller en sentral rolle i å opprettholde datakonsistens og -tilgjengelighet i en verden der brukere er avhengige av flere enheter og plattformer. Enten det er for personlig bruk, samarbeid eller profesjonelle formål, gir data synkronisering en effektiv måte å sikre at de viktige dataene dine alltid er oppdaterte og tilgjengelige, uansett hvor du befinner deg.