22c85d07f8

PowerOffice Go - PressisPOS

Integrasjon mot PowerOffice Go

Etterhvert som du legger inn ny informasjon i PowerOffice Go, vil den automatisk gå via en D:dialog med kasseløsningen. Med dette letter du arbeidet ditt, da du vil til enhver tid forholde deg til bare ett av programmene.

 

D:dialog er en toveiskommunikasjon mellom systemer, slik at det hele tiden er likt i systemene som skal samhandle.

 

Vi mener at ordet synkronisering blir feilbrukt. Ordet synkronisering er som henvist under, å gjøre noe synkront. Derfor har vi i Pressis valgt å bruke ordet D:dialog, for å gi en mer fullkommen forståelse på at våres systemer alltid har en toveiskommunikasjon. Ved D:dialog får du systemer som er oppdatert i sanntid

 

Synkronisere. (2015, 12. august). I Store norske leksikon. Hentet 18. juni 2018 fra https://snl.no/synkronisere.

POlogo

 Produkter

Produkt kan behandles og oppdateres mellom PressisPOS og PowerOffice. Bilder og EAN-koder kan knyttes opp mot produkter i kassa for enklere håndtering av salg og ordre. Dette er en toveiskommunikasjonsprosses, for at det hele tiden skal forenkle arbeidet ved endringer av eksisterende og nye produkter.

PGO

PPOS

 Kunder

Kunder kan opprettes enkelt i enten PressisPOS eller PowerOffice. Dette vil da skje via en D:dialog, slik at begge steder oppdateres likt. Her opprettes kundens kontaktinformasjon. 

KGO

KPOS

 Ordre

Ved nye ordre, vil det hele tiden være mulighet for å legge til nye produktlinjer. Via D:dialogen mellom PressisPOS og PowerOffice, vil statusen forbli eller endres likt mellom de to punktene. Skjer betalingen i kassapunktet vil statusen på fakturaen vises som ubetalt i PowerOffice.

OGO

OPOS

 Dagsoppgjør

Alle ordre som ligger under bekreftet på faktura i PowerOffice, vil etter dagsoppgjøret endre sin status fra ubetalt til betalt i PowerOffice.

Alle mottak av betalinger, blir ført som ett bilag i PowerOffice.

 

 

 

Se våre løsningner 

 

Komplett løsning:

https://www.pressis.com/ProductDetail/Pressis_POS_Poweroffice_Go__Komplett

Software:

https://www.pressis.com/ProductDetail/Pressis_POS

Kontaktskjema