70d1d86665
0 varer
SettingsManage template
Logg inn X
Lett tilgang til kunderegisteret
Enklere å føre regnskap
Hvert salg lagres automatisk i regnskapssystemet
Raskere oversikt over lagerbeholdningen

Målet vårt er å skape et system så brukervennlig at du får til det meste uten brukerstøtte, og det du ikke får til klarer du gjennom vårt supportsystem og/eller i direktekontakt med oss.

 

For å gjøre det enklest mulig for deg, synkroniserer vi all informasjon fra kassa til ditt valgte ERP-system slik at all innhold til enhver tid er oppdatert. 

Vi synkroniserer all informasjon begge vier til følgende systemer

 


Poweroffice Go

Visma eAccounting

Visma Mamut One

«jdgdnv jvså DVM VDS ISJG

VOKC SNVØ Jahfc vncjs

adgnsbv rjdvm sndo v l

ngvjabdv sl osdrv fnvadfx

weusodjv erhud ghvosj mghfv

hvdgfoh v.»

 

Sanjay Duggal

Pressis AS 

«jdgdnv jvså DVM VDS ISJG

VOKC SNVØ Jahfc vncjs

adgnsbv rjdvm sndo v l

ngvjabdv sl osdrv fnvadfx

weusodjv erhud ghvosj mghfv

hvdgfoh v.»

 

Sanjay Duggal

Pressis AS 

«jdgdnv jvså DVM VDS ISJG

VOKC SNVØ Jahfc vncjs

adgnsbv rjdvm sndo v l

ngvjabdv sl osdrv fnvadfx

weusodjv erhud ghvosj mghfv

hvdgfoh v.»

 

Sanjay Duggal

Pressis AS 

Pressis AS

Trollåsveien 4, 1414 TROLLÅSEN • Telefon: 21 53 03 00 •E-post:post@pressis.com