805374f002
0 varer
SettingsManage template
Logg inn X

Pos Veiledning

Standardinnstillinger

Før man tar i bruk PressisPOS, er det viktig å gå gjennom standardinnstillingene for systemet
og kontrollere at innstillingene og opplysningene her er korrekt.

Selskapsinformasjon

Her legger du inn opplysningene til selskapet.
All informasjonen på denne menyen vises på salgskvitteringer.
Dersom du ikke ønsker å ha informasjon som e-post og nettsted på kvitteringen,
bør du ikke legge inn denne informasjonen her.

Husk å trykke på ‘Lagre’ etter enhver justering av opplysninger.

POS Standardinnstillinger

Her finner du et utvalg av diverse generelle innstillinger.

Rabattinnstillinger
Velg hvilken pris rabatter skal gå ut i fra.
Dette gjelder hovedsakelig for variantprodukter.

Kontantkunde
Velg hvilken kunde vanlige kassesalg skal føres på.
Dersom det ikke ligger noen ‘Kontantkunde’ i Mamut, bør dette settes opp.
Du kan lese hvordan du gjør dette HER [HYPERLINK TIL GUIDE].

Slik velger du kunde for kassesalg:
                a. Trykk på ‘…’-knappen til høyre for tekstfeltet.
                b. Marker linja til kunden du ønsker for kassesalg.
                c. Trykk på ‘OK’.
                d. Navnet og kundenummeret til valgt kunde vises under tekstfeltet.

Kontanter i kasse
Velg ønsket beløp for vekslepenger i kassa.
Dette beløpet vil inkluderes i kontantbeholdning, men ikke i oppgjøret.

Prisoppsett
Velg om produktene skal selges etter egendefinert salgspris eller anbefalt utsalgspris.

Avdeling
Velg hvilken avdeling kassa skal knyttes opp mot.

Husk å trykke på ‘Lagre’ etter enhver justering av opplysninger.

Kontoinnstillinger

Her kan du kontrollere kontonummer for bilagsføring i Mamut. Disse hentes direkte fra Mamut, og bør ikke endres.

Brukerinnstillinger

Dersom du har flere ansatte som skal bruke systemet, kan du opprette flere brukere for innlogging.

Registrering av salg:

Du kan få tilgang til salgsvinduet ved å klikke på handlekurv-ikonet på startmenyen.
Her kan du enkelt registrere salg på både kontantkunder og registrerte kunder fra Mamut.

Her ser du en oversikt over oppsettet til salgsvinduet:

Kundenavn

 • Kunden som salget registreres på. Firmakunder vises som «Firma (Kontaktperson)»

Kontaktdetaljer

 • Kontaktdetaljer for den tilknyttede kunden.

Kunderegister

 • Hurtigmeny for tilknytting av kunder mot salg og opprettelse av nye kunder.

Produktregister

 • Hurtigmeny til komplett register av produkter.

Bestselgende produkter

 • Felt for snarveier til mest solgte produkter.

 • Disse kan også legges til manuelt (merk at egendefinerte snarveier holder seg på toppen).

Ordrefelt

 • Visningsfelt for produktlinjer i det løpende salget.

Produktnavn

 • Navnet til produktet. Kan velges for å endre navn og se strukturkomponenter.

Antall

 • Antall produkter i ordrelinjen.

Stykkpris

 • Fast stykkpris (inkl mva) for produktet.

Rabatt

 • Enkeltrabatt for ordrelinjen. Kan settes som prosentandel eller fast pris.

MVA

 • Viser total MVA –beløp for ordrelinjen.

Pris

 • Viser total pris (inkl mva.), med hensyn til antall og rabatter.

Slett

 • Trykk for å slette ordrelinjen.

Totalbeløp

 • Viser summer for pris eks mva, antall, rabatt, mva. og pris inkl mva.

Referansefelt

 • Felt for referanse inn i Mamut.

Avbryt

 • Avbryter løpende salg. Resetter kunde til Kontantkunde hvis det ikke ligger produkter i salget.

Parkert

 • Parkerer løpende salg. Henter opp liste over parkerte salg dersom det ikke ligger produkter i salget.

Mer Rabatt

 • Velg rabatt for hele salget. Kan settes som prosentandel eller fast pris.

Betaling

 • Velg betalingsmetode og fullfør salget.

Legge til produkter i salg

 1. Produktliste

 • Trykk på «Produkt» på salgsvinduet og velg «Produktliste».

 • Trykk på produktbildet for å legge til produktet i salget.
  Antall oppdateres om produktet allerede ligger i salget.

 • Trykk på produktnavnet for å hente opp produktdetaljer.

 • Du kan søke etter produktnavn, produkt ID, EAN og gruppe.

 1. Produktgruppe

 • Trykk på «Produkt» på salgsvinduet og velg «Produktgruppe».

 • Velg ønsket produktgruppe (og eventuelt undergrupper).
  Alle produkter innenfor gruppen vil vises.

 • Trykk på produktbildet for å legge til produktet i salget.
  Antall oppdateres om produktet allerede ligger i salget.

 • Trykk på produktnavnet for å hente opp produktdetaljer.

 1. Strekkodeleser

 • Marker tekstboksen rett under ordrefeltet.

 • Skann produktet’s EAN kode med strekkodeleseren.

 • Produktet blir umiddelbart lagt til i salget.
  Antallet økes hver gang du skanner produktet.

 • (OBS: Merk at produktet MÅ ha en EAN-kode tilknyttet i systemet.
  Disse kan hentes fra Mamut).

Betaling

 1. Kort

 • Trykk på ‘Betaling’ i salgsvinduet og velg ‘Kort’.

 • Dersom kunden ønsker å ta ut kontanter, legg inn ønsket beløp i ‘Ekstra’-feltet.

 • Trykk på ‘Kvittering’ for å starte betalingen.
  Kunden kan da sette kortet i terminalen og skrive inn koden.

 • Når terminalen har godtatt betalingen blir kvittering skrevet ut.
  (HUSK Å GI KUNDEN PENGER TILBAKE I KONTANTER DERSOM DE SKAL TA UT PENGER).

 1. Kontant

 • Trykk på ‘Betaling’ i salgsvinduet og velg ‘Kontant’.

 • Legg inn det beløpet kunden betaler i ‘Betaler’-feltet.

 • Trykk på ‘Kvittering’ for å fullføre betalingen.
  Kvittering blir da skrevet ut og kasseskuffen åpner seg.

 • Husk å legge kontanter i skuffen og gi kunden vekslepenger.

 1. Kombinasjon

 • Trykk på ‘Betaling’ i salgsvinduet og velg ‘Kombinasjon’.

 • Legg inn det beløpet kunden betaler for hvert av de forskjellige betalingsmetodene.

 • Trykk på ‘Kvittering’ for å kjøre betalingen.

 • Dersom kunden har mer til gode på tilgodelapp, blir det skrevet ut tilgodelapp med nytt beløp.

 1. Faktura (Kun for registrert kunde)

 • Trykk på ‘Betaling’ i salgsvinduet og velg ‘Faktura’.

 • Ordren blir sendt til Mamut for videre behandling,
  men kan også hentes opp i kassa senere om kunden skal betale i kassa.

Knytte opp kunde mot salg

 • Trykk på «Kunde» på salgsvinduet for å åpne kunderegisteret.

 • Marker ønsket kunde.

 • Dersom kunden er en bedriftskunde,
  får du en oversikt over kontaktpersonene i bedriften.

 • Marker ønsket kontaktperson.

 • Når ønsket kunde er markert, trykk på OK.

 • Vinduet lukkes, og navnet til kunden
  (+ eventuelt kontaktperson) vises i venstre hjørne av salgsvinduet.

Opprette kunde

 • Trykk på «Kunde» på salgsvinduet for å åpne kunderegisteret.

 • Trykk på «Ny Kunde».

 • Velg om det skal være privat- eller bedriftskunde.

 • Fyll inn detaljer. (Navn og telefonnummer må fylles inn)

 • Trykk på «Lagre» når ønskede opplysninger er fylt ut.

Hente opp ordre

 • Trykk på «Kunde» på salgsvinduet for å åpne kunderegisteret.

 • Marker ønsket kunde.

 • Dersom det befinner seg åpne ordre på kontoen til kunden,
  vises knappen «Åpne Ordre».

 • Trykk på «Åpne Ordre».
  Det vises da en liste over alle ubehandlede ordre på kunden.

 • Marker ønsket ordre og trykk OK.

 • Vinduet lukkes, og kunden ligger nå i salgsvinduet med ordrelinjene fra ordren.
  Ordren kan fullføres, eller mellomlagres.

 

Produktadministrasjon

Opprett produkt

 • Trykk for å opprette et nytt produkt. Nye produkter synkroniseres i Mamut.

Søkefelt

 • Søk i hele produktkatalogen.

Avansert søk

 • Søk på spesifikke grupper, kategorier eller på aktiv status.

Produktbilde

 • Bildet til produktet. (Synkroniseres fra Pressis Webshop).

Produktnr

 • Produktnummeret til produktet.

Produktnavn

 • Visningsnavnet til produktet.

EAN-kode

 • Viser EAN-koden tilknyttet produktet.
  EAN-kode er nødvendig for at produktet skal kunne registreres med strekkodeleser.

Produktgruppe

 • Produktgruppen produktet ligger under.

Pris

 • Nettoprisen til produktet.

Opprette nytt produkt

Ved å trykke på handlekurv-ikonet i produktadministrasjonen kan du opprette nye produkter.
Dersom systemet er koblet mot en Mamut firmadatabase, blir produktet umiddelbart synkronisert inn i Mamut.
Diverse registre slik som produktgrupper, kategorier, leverandører osv. blir hentet fra økonomisystemet.

Under ser du oppsettet til menyen for nytt produkt. Merk at alle detaljer med et unntak av produktnavn er valgfrie:

Produktnr

 • Automatisk generert produktnummer.

Produktnavn

 • Visningsnavnet for produktet.

Vekt

 • Vekten til produktet (gram, kg, tonn).

Volum

 • Volumet til produktet (m3, dm3, cm3, mm3)

Leverandør

 • Leverandør av produktet (hentes fra Mamut).

Kjøpesum

 • Innkjøpsprisen til produktet (eks. mva).

Salgspris

 • Prisen produktet selges for (eks. mva).

Anbefalt utsalgspris

 • Anbefalt utsalgspris for produktet (eks. mva).

Rabatt

 • Velg om produktet skal ha en rabatt fra starten av.
  (Kan deaktiveres i ettertid).

Rabattype

 • Type startsrabatt (Kvantum, kategori eller kontakt).

Rabattspesifikasjoner

 • Kvantum: Velg hvilket antall rabatten trer i kraft fra

 • Kategori: Velg kategori for rabatt

 • Kontakt: Velg hvilken kontakt rabatten skal gjelde for

Rabattbeløp (prosent)

 • Velg hvor stor rabatten skal være i prosent.

Produktgruppe

 • Velg hvilken produktgruppe produktet skal tilhøre.
  (Eventuelt hvilken undergruppe dersom gruppen har undergrupper).

MVA

 • Velg utgående MVA-type.

Produktkategori

 • Velg hvilken produktkategori produktet skal tilhøre.

Pakkeenhet

 • Spesifiser type pakkeenhet for produktet
  (f. eks stykk, meter, liter osv. Hentes fra Mamut).

Antall per enhet

 • Spesifiser antall produkter per enhet.

Lagerbutikk

 • Spesifiser ønsket lager for startbeholdning.
  (Opptil flere lagerbutikker kan tilknyttes i ettertid).

Lagerkvantitet

 • Spesifiser startbeholdningen for produktet.

EAN-kode

 • Legg inn EAN kode for skanning av produktet.

Produktbilde

 • Last opp produktbilde.
  (Synkroniseres med Pressis Webshop).

Produktdetaljer

 • Legg inn detaljer/beskrivelse for produktet.

 

Redigere produkt

Diverse innstillinger som pris, rabatt og lagerbeholdning kan redigeres rett fra kassa.
Justering av disse opplysningene tar utgangspunkt i hvordan dette er lagt opp i Mamut.

For å redigere et produkt, dobbeltklikk på et produkt fra produktadministrasjonen:

 • Justere Pris


For å justere/oppdatere prisen til et produkt, trykk på ‘Pris’-fanen i produktkortet.
Om du skal oppdatere en pris, markerer du ønsket prislinje, endrer beløpene i feltene og trykker på ‘Lagre pris’.

Om du skal opprette en ny pris, kan du klikke på ‘Ny pris’, fylle ut detaljene og trykke på ‘Lagre pris’.
Den forrige prisen i tidslinjen vil bli oppdatert med utløpsdato (pris til).

 • Justere Rabatter

 

Rapporter

X-Rapport

X-rapporten er en enkel «underveis»-rapport som kan hentes opp i systemet til enhver tid.
Formålet for X-rapporten er å se en detaljert status på salg og omsetning siden siste oppgjør av kassa.

X-rapporten viser følgende detaljer:

Kasseopptelling-ID
Identifikasjonsnummer for rapporten og kommende oppgjør.

Totalbeløp, salg
Totalt beløp for salg, medregnet salg i både pluss og minus.

Kontanter
Omsetning i kontanter.

Kort
Omsetning i bank- og kredittkort.

Gavekort
Omsetning i gavekort og tilgodelapper.
Beløp blir trukket fra ved utlevering av gavekort/tilgodelapp, og lagt til ved betaling med disse.

Returer
Antall ordre som har gått i minus (returer av produkter).

Beregnet kontantbeløp
Beregnet kontantbeholdning i kassa, inkludert veksel.

Mva. fordelt på Mva-satser
Totalt MVA-omsetning, fordelt på ulike MVA-satser.

Settes i bank
Kontantbeløp som skal settes i bank etter kasseoppgjøret.

Produkter solgt
Antall produkter solgt, medregnet returer.

Kvitteringer
Antall kvitteringer som er skrevet ut (ikke medregnet kopier).

Dato for rapportering

Z-rapport (Dagsoppgjør)

Dagsoppgjøret er et kasseoppgjør som vanligvis utføres på slutten av dagen.
Ved utføring av dagsoppgjør blir alle kontantsalg overført til økonomisystemet,
og en oversikt over dagens salg blir skrevet ut.
Detaljene er de samme som vises på X-rapporten.
 

Sette opp Kontantkunde i Mamut

PressisPOS behøver en kunde som kassesalgene kan føres på.
Det kan derfor være lurt å opprette en ‘Kontantkunde’ som kun benyttes til dette.
Dersom det ikke allerede eksisterer noen kontantkunde i Mamut,
kan du opprette en selv på denne måten:

 1. Først må det settes opp en egen betalingsbetingelse for kassesalg

 • Gå til ‘Innstillinger’ i Mamut, og deretter ‘Firmainnstillinger’.

 • Trykk på ‘Standardregister’.

 • Velg ‘Betalingsbetingelser’ fra listen og trykk på ‘Redigere’.

 • Inne på oversikten trykker du deretter på ‘Ny’.

 • Fyll inn følgende informasjon:

 • Betalingsform: Kontant

 • Beskrivelse: Kassesalg

 • Trykk deretter på ‘Avansert’ og fyll inn følgende:

 • Fakturarapporter: Kontantfaktura

 • Bilagsart: Kasse

 • Skal reskontroføres:

 • Kontant: Av

 1. Deretter kan det opprettes en kontantkunde.

 • Hent opp kundekortet i Mamut, og trykk på ‘Ny’.


 • Skriv «Kontantkunde» som kundenavn og kryss av på ‘Kunde’.


 • Gå til ‘Innstillinger’ på kundekortet og velg ‘Kassesalg’ under Betalingsbetingelser.


Trykk på ‘Lagre’ for å lagre kunden. Kunden skal da synkroniseres med kassa i løpet av et par sekunder.
Husk å tilknytte kontantkunden i kassens standardinnstillinger.

Pressis AS

Trollåsveien 4, 1414 TROLLÅSEN • Telefon: 21 53 03 00 •E-post:post@Pressis.com