P+PP-
Android - Mail - Pressis Support
55549bef35

Hvordan sette opp mail på en Android

Velg innstillinger på tlf. (i programmer)
Velg kontoer/synkronisering
Legg til konto.
Velg Exchange ActiveSync.

Oppsett for mail på Android

Gå til manuelt oppsett.
Skriv inn følgende info(uthevet):
Domain\Username: Pressisaccess\Brukernavn

Exchange server: Exchange.Pressisaccess.com

Oppsett for mail på Android