P+PP-
55549bef35
0 varer
SettingsManage template
Logg inn X

Oppsett for mail på Android


Velg innstillinger på tlf. (i programmer)
Velg kontoer/synkronisering
Legg til konto.
Velg Exchange ActiveSync.Gå til manuelt oppsett.
Skriv inn følgende info(uthevet):
Domain\Username: Pressisaccess\Brukernavn
Exchange server: Exchange.Pressisaccess.com

 

Set up for mail on Android


Select settings on phone (In programs).
Choose accounts / sync
Add account
Select Exchange ActiveSync.Go to manual setup.
Enter the following information (highlighted):
Domain\Username: Pressisaccess \ Username
Exchange server: Exchange.Pressisaccess.com

 

Pressis AS

Trollåsveien 4, 1414 TROLLÅSEN • Telefon: 21 53 03 00 •E-post:post@Pressis.com