22c85d07f8 

Produkter

Produkt kan behandles og oppdateres mellom PressisPOS og PowerOffice. Bilder og EAN-koder kan knyttes opp mot produkter i kassa for enklere håndtering av salg og ordre. Dette er en toveiskommunikasjonsprosses, for at det hele tiden skal forenkle arbeidet ved endringer av eksisterende og nye produkter.

 

PowerOfficeGO

 

 

PressisPOS

 

 

Kunder

Kunder kan opprettes enkelt i enten PressisPOS eller PowerOffice. Dette vil da skje via en D:dialog, slik at begge steder oppdateres likt. Her opprettes kundens kontaktinformasjon.

 

 

PowerOfficeGO

 

 

PressisPOS

 

 

Ordre

Ved nye ordre, vil det hele tiden være mulighet for å legge til nye produktlinjer. Via D:dialogen mellom PressisPOS og PowerOffice, vil statusen forbli eller endres likt mellom de to punktene. Skjer betalingen i kassapunktet vil statusen på fakturaen vises som ubetalt i PowerOffice.

 

 

 

PowerOfficeGO

 

 

PressisPOS

 

 

 

Dagsoppgjør

Alle ordre som ligger under bekreftet på faktura i PowerOffice, vil etter dagsoppgjøret endre sin status fra ubetalt til betalt i PowerOffice.
Alle mottak av betalinger, blir ført som ett bilag i PowerOffice.
 

 

 

Kontaktskjema