P+PP-
51a426b607
0 varer
SettingsManage template
Logg inn X

Oppsett til Eksternt skrivebord MAC

Her så må det lastes ned en applikasjon fra App store.

(Husk at App store krever kredit informasjon for å kunne laste ned).
Åpne App store, og skriv inn i søkefeltet «Remote Desktop».
Se etter den som heter Microsoft Remote Desktop. (Se bildet under).

 

Dette blir lagret under Launchpad.
Se etter det røde ikonet Microsoft Remote Desktop.


Når du har trykket deg inn på Remote Desktop,
så kommer dette vinduet opp. Her skal du trykke New.

Når du har trykket New kommer du til siden
hvor du skal skrive inn innloggings informasjon.

Under disse punktene skal det stå:

Connection name: Pressis eller Mamut

            PC name: Pressisaccess.com:192**

            Gateway: Skal stå som den er

          Username: PRESSISACCESS\Ditt brukernavn

             Passord: Oppgitt i Mail

Når den riktige informasjonen er fylt inn,
så er det bare å krysse den ut, og den vil bli lagret.
Da vil det dukke opp under «My Desktops»,
en kobling som heter Pressis / Mamut.
Dobbelt klikk på den og det skal gå automatisk.

Husk å gå inn i «Session» for å se om
«Forward Printing Devices» er huket av.
Hvis denne funksjonen ikke er huket av,
så vil den ikke plukke opp dine lokale printere.
 


Litt informasjon for MAC brukere på server.
Som MAC bruker kan du være vant med å bruke @ (alfakrøll)
tasten som egen knapp. Når du logger deg inn hos Pressis,
så vil tastaturet fungere som et vanlig Windows tastatur.
Det vil si, når du skal ha Alfakrøll inne på server,
så må du taste ctrl+alt+2, det er det samme som å trykke
Alt Gr+2 på et PC tastatur. Husk også å se når du logger deg inn
at språket er på Norsk. Hvis dette ikke holder seg permanent,
så kan du gjerne kontakte oss, så vil vi fikse det.

Setup for remote desktop for MAC

Here, you must download an application from the App Store.

(Remember that the App Store requires credit information in order to download).
Open App Store and enter "Remote Desktop" in the search box.
Look for the one called Microsoft Remote Desktop. (See picture below)


This will be saved under Launchpad.
Look for the red remote icon Microsoft Remote Desktop.


After you tap the Remote Desktop icon,
this window comes up. Here, press “New”.

After you press New, you will be taken
to the page where to enter login information.

Below these points it should be:

   Connection name: Pressis or Mamut

   PC name: Pressisaccess.com:192**

   Gateway: Stands as it is

   Username: PRESSISACCESS \ Your username

   Password: Given in Mail

Once the correct information is filled in,
close the window and it will be saved.
Then a link called Pressis/Mamut will appear under "My Desktops”.
Double click it and it should go automatically.

Be sure to go into "Session" to see if
«Forward Printing Devices» are ticked off.
If this feature is not checked,
then it will not pick up your local printers.

A bit of information for MAC users on the server.
As a MAC user, you may be used to using @ (alpha) Key as an own button.
When you log in with Pressis, the keyboard will act as a regular Windows keyboard.
That is, when you want to write @ (alpha) while inside the server, you must
type ctrl + alt + 2 (it's the same as pressing All Gr + 2 on a PC keyboard).
Remember to check when you log in that the language is in English. If this
setting is not there permanently, please feel free to contact us and we will fix it.

Pressis AS

Trollåsveien 4, 1414 TROLLÅSEN • Telefon: 21 53 03 00 •E-post:post@Pressis.com