371b0523d5
Pressis Norkred
Art nr: 100033

Pressis Norkred er et program, som er integrert mot Norkred. Skriv faktura på vanlig måte og deretter kjør Pressis Norkred. Programmet henter da ut fakturaer og kredittnotater.
Det blir da laget en fil, som blir sendt samt direkte lest inn i Norkred

Det vil da gå mye raskere å få data fra Mamut til Norkred, noe som gjør at likviditeten vil bli bedere for bedriften.

 

 6237.50 inkl. mva
Pressis Frakt
Art nr: 100103

Fraktløsning med integrasjon mot Pressis Webshop. Beregner frakt basert på en gitt prosent av total ordresum. Støtter også minstebeløp.

 9750.00 inkl. mva
Pressis VitualMart Integrasjon
Art nr: 20219228

En liten Windows service som eksporterer og importerer produkter og kunder fra Mamut

Servicen finner kunder og oppretter ordre.

 12487.50 inkl. mva